Informace o VTTPL

Vědeckotechnický Park Profesora Lista - VTPPL

Vědeckotechnický Park Profesora Lista, VTPPL, je moderní objekt zaměřený na podporu firem a výzkumných subjektů působících především v oblastech obnovitelných zdrojů energie, silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky, mikroelektroniky a taktéž automatizace a řízení.


Pro tyto technologicky orientované firmy a nově vznikající firmy působící v podobné oblasti nabízí VTPPL v inkubačním a inovačním režimu unikátní podmínky pro podnikání a díky své strategické poloze také možnost úzké spolupráce s výzkumnými týmy Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE).


Hlavním cílem vědeckotechnického parku je rozvíjet nové technologie, výrobky a služby v oborech úzce spjatých s výzkumnou působností Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysokého učení technického v Brně.