AtomTrace a.s.

Společnost AtomTrace vznikla v roce 2014 jako start-up společnost ze Středoevropského technologického institutu - CEITEC. S tímto centrem silně spolupracuje v oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a mikro a nano technologií. LIBS team AtomTrace má dlouhodobou spolupráci i s dalšími vědeckými institucemi, jako je například Akademie věd České republiky. Hlavním cílem AtomTrace je komercializace nadějných technologií, které vyplývají z výzkumu a vývoje v oblasti materiálové analýzy s využitím LIBS techniky. Know-how AtomTrace je dáno roky společné výzkumné činnosti laboratoří laserové spektroskopie na VUT v Brně a analytické chemie Masarykovy univerzity, které se specializují na metody LIBS od roku 1997.

Odkaz na stránky společnosti: www.atomtrace.com