SEANT Technology s.r.o.

SEANT Technology s.r.o. je malá, inovativní, výzkumně - vývojová společnost, zasídlená ve Vědeckotechnickém parku Profesora Lista v areálu Vysokého učení technického v Brně. Zabývá se především vývojem, návrhem a realizací mikroelektronických struktur pomocí tlustovrstvé technologie, návrhem a realizací zakázkových obvodů pro mikroelektroniku (DPS) a výzkumně - vývojovou prací v oblastech senzoriky, řídicích a regulačních systémů.